FORGOT YOUR DETAILS?

Bahagian Koleksi Pinjaman

 

Bahagian koleksi pinjaman terbahagi kepada dua kategori iaitu buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen meliputi berbagai bidang perkara. Perbadanan ada menyediakan berbagai-bagai jenis buku dalam pelbagai bahasa untuk pinjaman ahli-ahli perpustakaan yang berdaftar.
 
Pinjaman berkelompok untuk organisasi-organisasi tertentu yang membuat permohonan juga disediakan tetapi mengikut syarat serta prosidur-prosidur yang telah ditetapkan.
 
Hanya 3 ke 5 buah buku mengikut kategori keahlian dimana bahan bacaan boleh dipinjam pada satu-satu masa oleh seorang ahli yang berdaftar selama 3 minggu.
TOP